When You Can Live Forever. What Do You Live For?

Únor 2010

DIONÝSOS - Víno & Vinařství

5. února 2010 v 15:21 | Anya |  Řečtí Bohové
Dionýsos též Bakchos, lat. Bacchus byl syn nejvyššího boha Dia a dcery thébského krále Kadma Semely, bůh vína a vinařství.

Narodil se prý v Thébách, ale za jeho rodiště se považovaly i Naxos, Kréta, Élis, Teos a Eleuthery. S jeho narozením to bylo vůbec dost složité. Když měl přijít na svět, rozhodla se Diova žárlivá manželka Héra, že ho zahubí. Navštívila proto v podobě staré chůvy Semelu a navedla ji, ať požádá Dia, aby se jí jednou ukázal v celé své moci a velebnosti. Nejvyšší bůh ve své mužské samolibosti Semele vyhověl a předvedl se jí se všemi hromy a blesky. Stalo se přesně to, co si Héra přála: jeden blesk zapálil thébský královský palác a plameny zasáhly i Semelu, která pak v smrtelné úzkosti porodila nedonošené dítě. Zeus však zakročil. Svoji milenku ponechal sice osudu, ale kolem syna nechal vyrůst hustý břečťan, který ho uchránil před ohněm. Jakmile se plameny utišily, vytáhl syna z úkrytu a dal si ho zašít do stehna, aby ho donosil. Když se pak Dionýsos "podruhé narodil" (na jednom z výše uvedených míst), odevzdal ho Zeus bohu Hermovi, aby se o něho postaral.


EREBOS - Věčná tma

3. února 2010 v 19:30 | Anya |  Řečtí Bohové
Erebos lat. Erebus byl syn prvopočátečního Chaosu, bůh věčné tmy a sama věčná tma.

S temnou nocí Nyktou, zrozenou rovněž z Chaosu, zplodil Erebos věčné světlo Aithera a světlý den Hémeru; podle některých autorů ještě i dceru Nemesidu, bohyni odplaty. Jeho jménem se nazývá i nejhlubší část podsvětí, kde má svůj palác vládce podsvětní říše Hádés.

ERÓS - Láska

3. února 2010 v 16:06 | Anya |  Řečtí Bohové
Erós lat. Amor nebo Cupido je bůh lásky a sama láska. Podle starších mýtů byl zosobněním všeoživující síly, která se zrodila z prvopočátečního Chaosu, podle pozdějších byl synem boha války Area a bohyně lásky Afrodíty.

Jsou-li na původ a povahu Eróta v mytologii různé názory, nemusíme se tomu divit: co vlastně víme o původu lásky? Myslíme, že je tak stará jako sám svět? Přesně totéž říká Hésiodos: Erós se zrodil současně s bohyní země Gaiou. Tvrdíme, že bez lásky by nebyl na světě život? Podle Hésioda právě Erós spojil rozptýlené počátky věcí, z nichž pak vznikly všechny živé bytosti, bohové, lidé i zvířata. Že lásce nelze odolat, že přináší radost i žal? Je tedy přesně taková ako Afrodítin syn Erós, který vládne nad vším a všude: vznáší se na zlatých křídlech ozbrojen lukem a šípy, vybírá si své oběti, a koho zasáhne střelou, ten podlehne lásce, nechť mu přinese radost či starost nebo obojí. Zkušenosti s láskou také vysvětlují, proč po něm lidé touží a proč ho opěvují a proklínají.

Zdroj

3. února 2010 v 13:33 | Anya |  O Blogu
Nedávno se mi stalo, že jedna holčina chtěla vědět zdroj, ze kterého čerpám, protože chtěla využít některé informace pro svoji práci do školy. Většina obsahu je čerpána od Vojtěcha Zamarovského a jeho knihy Bohové a hrdinové antických bájí. :)