When You Can Live Forever. What Do You Live For?

HERMÉS - Posel bohů a další

24. dubna 2009 v 15:12 | Anya |  Řečtí Bohové
Hermés, lat. Mercuriius byl syn nejvyššího boha Dia a Plejády Máie, posel bohů a průvodce mrtvých do podsvětí, bůh obchodníků, řečníků, vynálezců, poutníků a cestovatelů, atletů, podvodníků a zlodějů.

Byl nejobratnější, nejvynalézavější a nejlstivější ze všech olympských bohů a své schpnosti dokázal už v první den svého života (v jeskyni pod horou Kyllénou v Arkadii), dopoledne utekl z kolébky, v poledne vynalezl lyru a naučil se na ni hrát, odpoledne ukradl bohu Apollónovi padesát krav ( a zatáhl je do jeskyně za chvosty, aby zanechaly obrácené stopy), večer se jakoby nic vrátil, zabalil se do plen a s nejnevinnějším úsměvem usnul. Když ho pak bůh Apollón přišel potrestat, tak dovedně se mu vymlouval a nehorázně lhal (mluvit a lhát se naučil za ten den také), že se Apollón rozhodl přivést ho rovnou před Dia. Nejvyššího boha sice výkony jeho nejmaldšího syna nadchly, avšak pro pořádek mu přikázal ukradené stádo vrátit. Hermés se k tomu ovšem neměl a místo odpovědi začal hrát na lyru, a to tak krásně, že Apollón po ní zatoužil a výměnou za ni mu nabídl, aby si ukradené krávy ponechal. Hermés s návrhem souhlasil a Apollón měl z tohoto obchodu takovou radost, že mu přidal ještě zlatou berlu a dobrou radu: aby šel na horu Parnas a naučil se tam od kněžek Thrií věštit. Hermés ho poslechl a dokonale se tam připravil pro své příští poslání na Olympu.


Na Olymp se však nedostal ihned, ani bez potíží. Bránila mu v tom matka, která byla jen nižší bohyní a společnost olympských bohů považovala za příliš vznešenou. Hermés tedy zůstal na zemi, hlídal stáda arkadských pastevců a krátil si čas různými vynálezy. Jako náhradu za lyru, kterou přenechal Apollónovi, si vymyslel pastýřskou píšťalu, a aby se nemusel namáhat s rozděláváním ohně, vynalezl křesadlo. Později vynalezl také čísla, míry a písmo. Nakonec ho však život na zemi omrzel a požádal matku, aby ho pustila na Olymp; je přece lepší žít mezi bohy v hojnosti a v palácích než v ponuré jeskyni v chudé Arkadii. Když pochybovala, že ho bohové mezi sebe přijmou, prohlásil, že v tom případě založí tlupu loupežníků a stane se jejich vůdcem. Tato argumentace ji přesvědčila a Hermés tedy šel.

Bohové ho přijali nad očekávání vlídně, neboť o jeho kouscích už nemálo slyšeli. Dostal ihned vysokou funkci: zeus ho jmenoval svým osobním poslem. Podobnou funkci měla sice už bohyně duhy Íris, ale Hermés ji brzy převýšil. Zatímco Íris Diovy příkazy jen oznamovala, on je také prováděl. V krátké době rozšířil svou klientelu i na ostatní bohy a stal se nejen jejich poslem, ale i rádcem. Nejraději pracoval ovšem pro Dia, který mu svěřoval zvlášť delikátní a složité případy. vždy je naprosto spolehlivě a úspěšně vyřídil. Zachránil například Diova syna Dionýsa, kterého chtěl orchomenský král Athamás v záchvatu šílenství zavraždit. Zabil stookého pastýře Arga, který střežil z příkazu žárlivé Héry Diovu milenku Íó. Osvobodil boha války Area z kovového sudu, do nějž ho zavřeli Giganti Alóeovci. Pomáhal i mnohým hrdinům: Perseovi v boji s Gorgonou Medúsou, Heráklovi v době jeho služby u mykénského krále Eurysthea, Orfeovi při odvážné cestě do podsvětí a z podsvětí, Oddyseovi za jeho bludného putování z dobyté Tróje na Ithaku. Z Diova příkazu vzkřísil také mladého Pelopa, když ho zabil jeho otec Tantalos.

Stejně jako bohům a hrdinům poskytoval pomoc i prostým smrtelníkům, když ho o to požádali. Pastýřům střežil dobytek, provázel a ochraňoval pocestné, dával sílu a obratnost zápasníkům a rychlost závodníkům, pomáhal obchodníkům k zisku a vůbec všem snaživým lidem k úspěchu. Jako jediný z bohů se neštítil pomáhat podvodníkům a zlodějům; ovšem jedině za podmínky, že si počínali chytře. Hloupí a líní lidé neměli od Herma co očekávat. Ti si také jediní na něho stěžovali.

Vzhledem k velkému množství úkolů a k nestálému zaneprázdnění neměl Hermés jaksi čas, aby se oženil. To ovšem neznamená, že nezanechal po sobě potomky. S krásnou Polymélou z družiny bohyně Artemidy měl syna Eudóra, který byl v trojské válce jedním z vůdců Achilleových Myrmidonů. S nymfou Themidou nebo Karmentou měl syna Euandra, který opustil rodnou Arkadii, vystěhoval se do Itálie a usadil se na římském pahorku Palatinu. S Hersou, dcerou prvního athénského krále Krekropa, měl syna Kefala, s bohyní krásy Afrodítou měl syna Hermafrodíta. Podle některých autorů byli prý jeho syny také Silénos, Satyros a Pán. Z ostatních jeho synů jsou známi zejména Autolykos, proslulý podvodník a zloděj a Dafnis, objevitel nového básnického a pěveckého žánru, pastýřských zpěvů. Za jeho potomka se pokládal i král Odysseus a největší chytrák ze světa mýtů Sísyfos.

Řekové uctívali Herma od nejstarších dob; dosvědčují to už památky v lineárním písmu "B" ze 14.-13. století př. n. l. nalezené v Knóssu. Asi v 5. století př. n. l. převzali jeho kult i Římané a ztotožňili ho se svým bohem obchodu a zisku Merkurem (mercuriem). Původně byl ochranným bohem stád, a tedy i dárcem bohatství, jež plynulo z chovu dobytka. S rozvojem tržního hospodářství se stal bohem obchodu, a protože obchod souvisí s cestováním a občas i podvody, stal se také bohem cestovatelů, poutníků a podvodníků. Zloději si ho vážili pro odbornou zdatnost, kterou dokázal už první den po narození (i později si občas zažertoval - ukradl například Diovi žezlo, Poseidónovi trojzubec a Areovi meč). Svého patrona a ochránce v něm viděli i poslové, hlasatelé a vyslanci; kupodivu však také lékaři, protože uměl léčit a znal tajemství léčivých bylin a rovněž sportovci, pro které byl jako "rychlonohý bůh" vzorem obratnosti a svižnosti.

Hermovy funkce a příběhy známe z množství literárních památek, počínaje Íliadou a Odysseiou, věnován je mu i nejdelší z Homérských hymnů. Stal se také ústředním hrdinou Sofoklovy satyrské hry Slídiči, jejíž text se přibližně z poloviny zachoval. Řekové si ho představovali hlavně ve dvou podobách: jako dávného boha pastýřů v podobě starého bradatého muže a jako posla bohů v podobě mladého muže s berlou a křídly na nohou nebo na klobouku. Jeho sochy stavěli zejména na křižovatky (byly to tzv. hermovky, čtverhranné pilíře s jeho hlavou a s nápisy udávajícími směr cesty), často jimi zdobili i léčebná zařízení a téměř vždy tělocvičny a závodní dráhy.

Z antických vyobrazení Herma patří dnes nepsorně na první místo Práxitelův Hermés s malým Dionýsem, mramorový originál z doby kolem roku 340 př. n. l., objevený roku 1877 německými archeology v Olympii (dnes v tamějším muzeu); z ostatních uveďme tzv. Herma Belvederského, římskou kopii řecké sochy z Práxitelovy školy (ve Vatikánských muzeí), Herma průvodce duší, hellénistickou kopii originálu rovněž z Práxitelovy školy (v Národním archeologickém muzeu v Athénách), Odpočívajícího Herma a Herma přivazujícího si sandál, římské kopie Lýsipových děl z konce 4. století př. n. l. (dnes v Národním muzeu v Neapoli a v Louvru) a mramorového Herma, římskou kopii řecké sochy z konce 5. století př. n. l. (v Metropolitním muzeu v New Yorku). Reliéfů s Hermovým vyobrazením se zachovalo méně, zato však váz několik stovek. Nejčastěji se na nich vyskytuje jako průvodce duší do podsvětí.

Od dob renesance je Hermés jedním z nejvíce zobrazovaných antických bohů. Ani nejlepší jeho sochy nelze vyjmenovat všechny, omezme se proto na Merkura od J. Sansovina z let 1537-1538 (v Logette di San Marco v Benátkách), na stejnojmenné sochy G. da Bologna z roku 1564 (ve florentském Národním muzeu a v pozdější verzi v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni), na Merkura a Psychu od A. de Vriese z roku 1593 (v pařížském Louvru), na Merkura přivazujícího si sandál od J. B. Pigalla z roku 1774 (rovněž v Louvru). Ze soch, jež jsou u nás, je třeba uvést především ústřední postavu na Merkurově fontáně od J. J. Bendla z let 1693-1699 v Brně, Merkura od F. J. Sattlera z let 1731-1732 na stejnojmenné fontáně v Olomouci a Merkura od M. Brauna z doby kolem roku 1715 ve sbírkách Národní galerie v Praze.

Hermových novověkých obrazů je rovněž nespočet. Uveďme z nich jen Venuši a Merkura s Amorem od A. Correggia z počátku 16. století (v Národní galerii v Londýně), Tintorettovy Tři grácie a Merkura z roku 1578 (v benátské Akademii), Herma, Arga a začarovanoou Íó od P. P. Rubense z let 1635-1638 (v Drážďanské galerii), Herma a Hersu od J. Boeckhorsta z první poloviny 17. století (dnes v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni) a samozřejmě i Merkura v krajině od V. V. Reinera z let 1718-1720 (v galerii na Strahově v Praze).

Hermés se svými atributy (hlavně s okřídleným kloboukem) se stal v minulém století obligátním příslušenstvím výzdoby bank, pojišťoven, obchodních komor atd.; velké umělecké výtvory to však nejsou. U básníků dopadá lépe, například ve vrchlického Letícím Merkurovi (1899) a Hermovi (1891). U hudebníků rovněž: v jedné z více než stovky Haydnových symfonií nebo ve zpěvohře P. Vranického z roku 1793. Hermovým jménem se už od starověku nazývá nejbližší planeta Slunce (dnes podle jeho latinské formy Merkur).
 

15 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Lukasz Lukasz | E-mail | Web | 16. listopadu 2011 v 0:30 | Reagovat

Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem....:-)

2 DazielGlarp DazielGlarp | E-mail | 14. června 2017 v 2:54 | Reagovat

24 hours cialis
http://cialiswalmart.org - generic cialis at walmart
  does cialis work
<a href="http://cialiswalmart.org">cialis over the counter walmart
</a> - cialis and alcohol use posts
cialis generic canada user rights

3 wqla73 wqla73 | E-mail | Web | 14. června 2017 v 19:03 | Reagovat

Creation conduct pills with two hormones — estrogen and progestin — are called <a href=http://withoutadoctorsprescriptionsviagra.com/>viagra without a doctor prescription pfizer</a>
combination pills. They’re the most common type of birth put down pill. Most clique pills make for a acquire in 28-day or 21-day packs.
You’re protected from pregnancy as great as you appropriate 1 nuisance every day. You don’t include to boost it at the strict unaltered time every heyday <a href="http://withoutadoctorsprescriptionsviagra.com/">50 mg viagra without a doctor prescription</a>, but doing so helps keep you in the convention of remembering your pill.

4 cialis tabs 20mg cialis tabs 20mg | E-mail | Web | 6. října 2017 v 2:49 | Reagovat

The pharmacologist is an get-at-able <a href=http://cialis20-online.com/>cialis tadalafil 20mg tablets</a> liaison whom patients can talk to face-to-face, without an appointment. He or she is someone who can answer http://cialis20-online.com/ cialis generic health-related questions — what foods, drinks, activities, or other drugs could drink an effect on medication or what to do almost a missed dose. Essentially,

5 cheap cialis 20mg cheap cialis 20mg | E-mail | Web | 6. října 2017 v 9:58 | Reagovat

The pill pusher is an ready <a href=http://cialis20-online.com/>20mg cialis cost</a> go-between whom patients can talk to face-to-face, without an appointment. He or she is someone who can reply http://cialis20-online.com/ brand cialis 20mg health-related questions — what foods, drinks, activities, or other drugs could be suffering with an drift on medication or what to do almost a missed dose. Essentially,

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama