When You Can Live Forever. What Do You Live For?

Prosinec 2008

Šťastný Nový rok

28. prosince 2008 v 21:35 | Anya |  O Blogu
Tak jsem Vám sem přihodila pár nových přípsěvků, byla tu menší nebo spíše větší proluka, ale to víte, pořád je co dělat a při zaměstnání není tolik času. K tomu ješte překládám knížku a tak svůj čas trochu přerozděluji mezi své dvě vášně Mytologie a Twilight. Nevím jak vy, ale než byl Štědrý den, tak jsem byla celý víkend a s tím i pondělí a úterý značně vytížená, dolaďování posledních nezakoupených dárků, uklízení domácnosti (pečení jsme naštěstí zvládli víkendy předtím), poslední nákupy nějakých "zásob" a zase úklid, příprava salátu a nekonečné dolaďování, že jsem nakonec zjistila že jsem místo 23 šla spát na Štědrý den... pak přišli nějaké ty rodiné návštěvy a zse nic moc času, včera jsme si jeli s tatínkem a Sis zalyžovat do rakouska, maminka je chudinka nemocná, ale bylo tam tolik lidí, že to bylo trochu zklamání, ale aspoň jsem si projela své nové lyžičky.

Takže jsem si dnes večer našla chvilinku a zase něco napsala, zítra jdu někdy dopoledne bruslit a odpoledne doufám, že pokročím trochu s překladem, takže na můj blogík nebudu mít asi úplně čas. V úterý jedu se Sis do Prahy, kde u ní budu slavit Silvestra, takže překládat nebudu, protože si vypomáhám slovníkem, který mám nainstalovaný v pc, takže nejspíš vezmu noťas a uvudím, zda mi vyzbude nějaký ten čas tady na blog.

Tak to jsem se trochu rozepsala...Každopádně přeji všem hezkého Silvestra a nepřehánějte s pitím, koneckonců je to jen obyčejnej den

Vaše Anya

SKAMANDROS - Bůh největší řeky v Tróadě

28. prosince 2008 v 21:03 | Anya |  Řečtí Bohové
Skamandros lat. Scamander byl bůh největší řeky v Tróadě, bohy nazývaný Xanthos.

S nymfou Ídaiou měl syna Teukra, prvního krále v Tróadě, od kterého odvozovali svůj původ Trójané. Své potomky vždy chránil a za války a Achajci jim pomáhal. Snažil se zahubit i největšího achajského hrdinu Achillea a byl by ho ve své rozvodněné řece utopil, kdyby mu v tom nezabránil bůh ohně Héfaistos, který mu pohrozil, že promění jeho vody v páru.

O řece Skamandru píše Homér, že vytéká ze dvou pramenů, jednoho teplého a jednoho studeného. Tento údaj z dvaadvacátého zpěvu Íliady významně posloužil roku 1870 H. Schliemannovi určit místo, kde stála Trója. Dnes se řeka Skamandros jmenuje Menderes, což je jen její poturečtělé původní jméno.

TARTAROS - Propast věčné temnoty

28. prosince 2008 v 20:54 | Anya |  Řečtí Bohové
Tartaros lat. Tartarus byl bezedná propast věčné temnoty, vzniklá z prvopočátečního Chaosu, a bůh této propasti.

Blya tak hluboko pod zemí, jak je vysoko nebe nad zemí, a rozlehlá byla jako svět živých; vládla v ní trojnásobná tma než v noci na světě. Svržení do ní patřilo mezi nejstrašnější tresty, jaké znaly řecké mýty. Nejvyšší bůh Zeus v ní například uvěznil přemožené Titány, a přestože byli jeho uhlavními nepřáteli, nakonec usoudil, že je potrestal příliš krutě, a propustil je na svobodu.

Tartaros zplodil s matkou země Gaiou hrozného stohlavého obra Týfóna, který měl z Gaina příkazu Dia za potrestání Titánů zahubit. Zeus ho však přemohl a svrhl rovněž do Tartaru, ale na rozdíl od Titánů ho tam ponechal navždy.

Tartaros se někdy nazývá celé podsvětí, jindy jeho nejtemnější místo se žalářem v podobě železné klece, nebo metonymicky i vládce podsvětí Hádés.

THANATOS - Smrt

28. prosince 2008 v 20:45 | Anya |  Řečtí Bohové
Thanatos lat. Mors byl bůh smrti a sama smrt. Byl synem bohyně noci Nykty a boha věčné temnoty Tartara.

Měl srdce ze železa, černá mrazivá křídla a neznal soucit ani slitování; koho uchvátil, byl beznadějně ztracen. Vzbuzoval hrůzu nejen mezi lidmi, ale i mezi bohy, kteří byli nesmrtelní. Přesto měl tak říkajíc jen výkonnou moc, nikoli rozhoující. Den smrti byl určen osudem; jeho povinností bylo, aby jej přesně evidoval, a když tento den nadešel, dostavil se i on. Vzal člověku duši, odnesl ji do podsvětí a odevzdal ji chmurnému Hádovi.

Jen dvakrát se podařilo smrtelným lidem na Thanata vyzrát. Jednou ho přemohl Héraklés a vyrval mu duši Alkéstidy; podruhé ho přelstil největší chytrák z lidí, korinthský král Sísyfos.

Antičtí umělci zobrazovali Thanata jako mladého muže s černými křídly a se zhaslou nebo zhasínající pochodní, a to nejčastěji s jeho bratrem Hypnem, bohem spánku. Známe ho zejména z náhrobních reliéfů a váz, nejlépe však ze čtyř vázových maleb Thanatos a Hypnos odnášejí mrtvého Sarpédonta do Lykie ze 6.-5. století př. n. l. (dvě v Metropolitním muzeu v New Yorku, po jedné v Britském muzeu v Londýně a pařížském Louvru) a z náhrobní vázy Thanatos a Hypnos z let 470-460 př. n. l. (v Národním archeologickém muzeu v Athénách).

THAUMÁS - Přírodní úkazy na moři

28. prosince 2008 v 20:35 | Anya |  Řečtí Bohové
Thaumás byl syn boha mořských hlubin Ponta a bohyně země Gaie, bůh přírodních úkazů na moři.

Lidem se často předváděl v celé své kráse a byl jimi obdivován. Neznali ho jen obyvatelé dalekých severních zemí, ale ani mezi nimi nebylo nikoho, kdo ho netoužil aspoň jednou spatřit, jakmile se o něm dozvěděl. Jeho manželkou byla Ókeanovna Élektra a měl s ní čtyři dcery; tři ohavné Harpyje a krásnou bohyni duhy Íris.

TITÁNI

28. prosince 2008 v 20:29 | Anya |  Řečtí Bohové
Titáni resp. Titánky; řec. Titánes, lat. Titanes byly synové (dcery) boha nebe Úrana a bohyně země Gaie.

bylo jich původně dvanáct, z toho šest mužských bytostí (Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Íapetos, Kronos) a šest ženských (Theia, Rheia, Mnémosyné, Foibé, Themis a Téthys). Později se k nim počítali i jejich potomci, například Íapetovi synové Prométheus a Epimétheus, někdy i Prométheův syn Deukalíon a jiní. Titánové prvního pokolení žili na nebi pod vládou svého otce Úrana a chránili jeho trůn. Jak dlouho tam však žili, přesně nevíme; jinak jsou o jejich osudech mýty zajedno.