When You Can Live Forever. What Do You Live For?

Listopad 2008

TRITÓN - Mořský bůh

26. listopadu 2008 v 19:49 | Anya |  Řečtí Bohové
Tritón řec. Trítón, lat. Triton byl syn boha moře Poseidóna a jeho manželky Amfitríty, mořský bůh.

Byl oborvské postavy; podle starších představ měl lidskou podobu, podle pozdějších a rozšířenějších byl napůl člověk a napůl ryba. Bydlel povětšině v podmořském paláci svých rodičů u Aig nebo v Tritónově jezeře v Libyi (někdy se však bůh tohoto jezera považoval za jinou bytost). Po moři jezdil na delfínu nebo ve zlatém kočáře, který dostal od otce. Jeho zbraní byl trojzubec, sice menší než Poseidónův, ale přesto dost silný, aby rozbil jakoukoli skálu. Měl obrovskou zakřivenou mušli; když na ni prudce zatroubil, rozbouřil moře, když zatroubil tiše, utišil i nejprudší mořskou bouři. Pro tuto schopnost se těšil úctě námořníků a obyvatel přímořských krajů. Bohové si ho rovněž vážili, ale hlavně pro jeho původ.

Aby jste nemysleli....

22. listopadu 2008 v 21:19 | Anya |  O Blogu
Pilně pracuju, už se mě tu někdo ptal, proč u některých článků chybí diakritika. Je to pro to, že jsem tento blok začínala, když jsem byla na rok v anglii, takže jsem neměla klávesnici s diakritikou... a proto se právě teď snažím poopravovat články, takže je to taková práce, která není moc vidět...

Ale určo sem brzo zase přihodím další nové heslo...

TWILIGHT - UPÍŘI

20. listopadu 2008 v 14:54 | Anya |  Význam Jmen
UPÍŘI

Denali Clan
Tanya - oficiálně psali neznámého významu (latinské)
Irina - mír (řecké)
Kate - čistá (řecké)
Eleazar - Bůh je má pomoc (hebrejské)
Carmen - zahrada, ovocný sad (hebrejské); píseň (latinské)
Garrett - síla kopí
Sasha - obránce mužů (řecké)
Vasilii - král (řecké)

Volturi
Aro - hm to taky nevím
Sulpicia - taky nevím
Caius - radovat se (latinské)
Athenodora - význam jsem nenašla, ale teoreticky by to mohlo znamenat něco jako Athénin dar ze spojení Athéna a Dora (dar), nebo také Athéna má význam chvála či přísný, byla také bohyně moudrosti
Marcus - odvozené od římského boha Mars (bůh války)
Didyme - nevím
Alec - obránce mužů (řecké)
Jane - Bůh je milostivý (hebrejské)
Chelsea - místo pro uložení křídy či vápence (anglické) - opravdu zajímavý význam
Afton - podle řeky Afton (anglické)
Demetri - Matka Země (řecké)
Felix - šťastný, štěstí (latinské)
Heidi - vznešená (německé)
Renata - znovuzrozená (latinské)
Santiago - Saint James - Svatý James (španělské)
Corin - kopí (latinské)

Nomádi
James - náhradník (hebrejské)
Victoria - dobyvatelka, vítězka (latinské)
Laurent - člověk z Laurentum (latinské, francouzské)
Peter - kámen (řecké)
Charlotte - svobodná (německé)
Maria - hořká, trpká, pronikavá (hebrejské)
Nettie - neznámý (anglické)
Lucy - světlo (latinské)

V pokračování
!!!!!Postavy z Breaking dawn!!!!!!

TWILIGHT - LIDÉ

20. listopadu 2008 v 13:53 | Anya |  Význam Jmen
LIDÉ

Charlie - svobodný muž (německé)
Renée - znovuzrozená (hebrejské)
Phil - milovník koní (řecké)
Jessica - spisovná, vzdělaná (neznámý)
Mike - Kdo je jako Bůh? (hebrejské)
Eric - věčný vládce (severské, nordické)
Lauren - ženská forma člověk z Laurentum (latinské, francouzské)
Tyler - obkladač kachlí (kachle je v aj Tile) (anglické)
Angela - posel (řecké, latinské)
Ben - syn z mé pravé ruky (hebrejské)
Shelley - mýtina u skály (anglické)
Gianna - Bůh je milostivý (italské); česká verze Jana; btw. v rozhovoru Steph prozradila, že ji Volturiovy zabili
Elizabeth - Bůh je mi přísahou (hebrejské)

TWILIGHT - QUILUETES

20. listopadu 2008 v 13:42 | Anya |  Význam Jmen
SMEČKA
Jacob - náhradník; držící se paty (ze starého zákona, syn Isaaca a Rebecy narodil se držíc svému dvojčeti Esauovi za patu) hebrejské
Sam - jméno Boží, Bůh vyslyšel (hebrejské)
Leah - unavená (hebrejské) ; nebo vládkyně (asyrské)
Seth - jmenován, ustanoven (hebrejské)
Embry - nenašla
Quil - no našla jsem jen Quill což je potomek Colla (galské) no nevím jestli je to ono
Paul - nevelký, pokorný (latinské)
Jared - potomek, následovník (hebrejské)
Collin - holubice (galské); nebo podle řeckého Vítězství lidí
Brady - potomek Brádach (galské)

LIDÉ

Billy - vůle, touha; ochrana (německé); moji lidé (hebrejské)
Ephraim - hojný, úspěšný (hebrejské)
Harry - vládce domu (německé)
Sue - lilie, růže (hebrejské, řecké)
Sarah - princezna, vznešená (hebrejské-biblické jméno)
Kim - lesní mýtina (anglické)
Claire - čistá, jasná, proslulá (latinské)
Emily - rival;napodobující (latinské)
Rachel - ovečka, jehně (hebrejské)
Rebecca - přivázat, spojit (hebrejské)

ÚRANOS - Nebe

18. listopadu 2008 v 20:53 | Anya |  Řečtí Bohové
Úranos byl bůh nebe a samo nebe, vládce nad světem po prvopočátečním Chaosu.

Zrodil se bez otce z matky země Gaie, a když ovládl svět, spojil se s ní v manželství. Prvními jejich potomky bylo dvanáct Titánů: synové Okeanos, Koios, Kríos, Hyperíon, Íapetos, Kronos a dcery Theia, Rheia, Mnémosyné, Foibé, Themis a Téthys. pak měli spolu ještě tři jednooké obry Kyklópy a tři padesátihlavé a storuké obry Hekatoncheiry. Své děti Úranos nemiloval a obry Hekatoncheiry přímo nenáviděl; pro jejich ohavnost a zpupnost je zavřel do nitra země a zakázal jim vycházet ven. Matka Gaia se tím velice trápila a nakonec se rozhodla přemluvit Titány, aby Úrana zbavili moci. Starší Titánové nechtěli však vztáhnout ruku na otce, odhodlal se k tomu až nejmladší Kronos. Znenadání ho přepadl, srpem ho zbavil mužnosti a tudíž i moci a prohlásil se za nejvyššího vládce nad světem. Z krve zmrzačeného Úrana, která kapala na zem, zrodila Gaia obry Giganty a (podle některých autorů) bohyně pomsty Erínye. Posledním Úranovým potomkem byla bohyně lásky a krásy Afrodíta, jež se zrodila z mořské pěny, kterou při svém zmrzačení oplodnil, a vystoupila z ní na pobřeží ostrova Kypru. (Tak nebo podobně to aspoň tvrdí Hésiodos a řada jiných autorů. Podle Homéra byla však Afrodíta dcerou nejvyššího boha Dia a bohyně Dióny.)

*VIRBIUS *

18. listopadu 2008 v 20:30 | Anya |  Římští Bohové
Virbius byl zakladatel chrámu Diany Nemorenské u Aricie, uctívaný jako bůh.

Původně se jmenoval Hippolytos a byl synem athénského krále Thésea a jeho manželky Antiopy. Měl nešťastný osud: zamilovala se do něho jeho nevlastní matka, druhá Théseova manželka Faidra, a pokusila se ho svést. Když ji však z úcty k otci odmítl, sama ho obvinila z téhož činu a vyzvala Thésea, aby ho zabil. Théseus obvinění uvěřil, nic nevyšetřoval a rovnou požádal o pomstu svého otce, boha Poseidóna. Ten pak poslal z moře obludu, která vyplašila Hippolytovi koně, takže ho uvláčeli k smrti. Podle římských pověstí se však nad nešťastným Hippolytem smilovala bohyně Diana, kterou vždy ctil, a požádala boha lékařství Aeskulapa, aby ho vzkřísil. Pak ho přenesla do háje u města Aricie, svěřila ho do ochrany nymfy Egerie, a aby tam mohl klidně žít, změnila mu vzhled i jméno; od těch dob se jmenoval Virbius. Z vděčnosti za to založil Dianě v háji u Nemorenského jezera chrám a stal se v něm knězem. Římané ho tam potom uctívali jako boha.

ZAGREUS - Původně bůh přírody

16. listopadu 2008 v 16:28 | Anya |  Řečtí Bohové
Zagreus byl původně asi bůh přírody, později spojovaný s bohem vína a úrody Dionýsem.

Podle tradičních mýtů byl Dionýsos synem nejvyššího boha Dia a thébské královské dcery Semely. Zagreus-Dionýsos se naproti tomu považoval za syna Dia a bohyně Démétry, nebo Dia a Démétřiny dcery Persefony. Když se narodil, ukryl ho Zeus ze strachu před svou manželkou Hérou do jeskyně na krétské hoře Ídě, kde sám kdysi vyrůstal, a svěřil ho na vychování tamějším horským démonům Kúretům. Odtud se pak dostal složitou (a téměř nerekonstruovatelnou) cestu do podsvětí o svém zabití a vzkříšení. Měl prý z Diovy vůle vládnout na nebi, ale Titáni ho z návodu Diovy manželky Héry zabili a vyrvali mu srdce. Bohyně Athéna však jeho srdce včas našla a ještě tlukoucí je přinesla Diovy, který mu je pak retransplantoval a Zagrea-Dionýsa znovu oživil. Poté se jeho osobnost jakoby rozdvojila (přinejmenším podle převládajícího výkladu): Dionýsos zůstal bohem na zemi a Zagreus se stal bohem v podsvětí, kde vítal duše zemřelých a pomáhal jim očistit se před Hádem.

ŘECKOŘÍMSKÉ EKVIVALENTY - Bohyně

16. listopadu 2008 v 14:46 | Anya |  Řecké Bohynĕ
Afrodíta - Venuše - Láska & Krása
Artemis - Diana - Lov a zvěř
Athéna - Minerva - Moudrost
Atropos - Morta - MOIRA/PARKA - Osud
Démétér - Ceres - Plodnost země & Rolnictví
Eileithyia - Lucina - Porod
Eirené - Pax - Mír
Éós - Aurora - Ranní červánky
Erínye - Fúrie - Pomsta & Kletba
Gaia - Tellus - Země
Héra - Juno - Manželka nejvyššího boha Dia/Jova
Hestia - Vesta - Rodinný krb
Charitky - Grácie - Půvab & Krása
Chlóris - Flora - Jaro & Květ
Klóthó - Nona - MOIRA/PARKA - Osud
Métis - Mens - Rozum
Múzy - Kameny - Umění
Moiry - Parky - Osud
Nyx - Nox - Noc
Persefona - Proserpina - Vládkyně v podsvětí
Seléné - Luna - Měsíc
Rheia - Rhea - Ops - Úroda & Plodnost země
Tyché - Fortuna - Šťastná náhoda

*AURORA - Jitřní červánky*

16. listopadu 2008 v 14:43 | Anya |  Římské Bohynĕ
Aurora byla římská bohyně jitřních červánků, totožná s řeckou Éós.

VIZ Éós

*BELLONA - Válka*

16. listopadu 2008 v 14:37 | Anya |  Římské Bohynĕ
Bellona byla římská bohyně války, sestra boha Marta.

V mytologii i kultu měla druhořadý význam, protože jako boha války a ochránce římské velikosti uctívali Římané především jejího bratra Marta. V jejích chrámu se scházel senát k přijetí cizích vyslanců nebo římských vojevůdců nebo žádajících o povolení triumfu (slavnostního uvítání a průvodu po vítězném ukončení významné války).

Jinou bohyní byla Bellona "asijská", zvaná též Ma, jejíž kult se dostal do Říma koncem republiky z maloasijské Kappadokie. Vyznačoval se různými výstřednostmi, např. kněží se při bohoslužbách bodali noži a obětovali bohyni svou krev a stát ho jen trpěl.

Pozůstatky římského chrámu bohyně Bellony se podařilo objevit až koncem roku 1967 poblíž Marcellova divadla. Jejích soch a obrazů se zachovalo z antiky málo a v novověku jich rovněž nevzniklo mnoho. Nejznámější jsou bronzové sochy Bellony od A. Rodina (v Rodinově muzeu v Paříži) a od P. Duboise (v Národní galerii v Praze), z obrazů lze snad v této souvislosti uvést Rembrandtovu Saskii jako Bellonu z roku 1633 (v Metropolitním muzeu v NY).

ZEFYROS - Západní vítr

9. listopadu 2008 v 21:19 | Anya |  Řečtí Bohové
Zefyros lat. Zephyrus též Favonius byl syn Titána Astraia a bohyně ranních červánků Éós, bůh západního větru.

Byl nejmírnější ze všech větrů, a protože přinášel vláhu, lidé ho považovali za ochránce rostlin. V mýtech sehrál významnou úlohu při smrti spartského mladíka Hyakintha, a to při veškeré své mírnosti vražednou. Ze žárlivosti, že mu Hyakinthos nevěnoval přátelství, srazil disk boha Apollóna, když s ním soutěžil na hrách, takže zasáhl Hyakintha do hlavy a zabil ho. Známe ho také jako služebníka boha lásky Eróta z pohádky o Erótovi a Psýše. Jeho jménem se označoval nejen západní vítr, ale i západ vůbec. Římané ho nazývali také jeho původním latinským jménem Favonius.

Se sedmi svými bratry je Zefyros zobrazen na tzv. Věži větrů v Athénách (z konce 2. století př. n. l.). s devětadvaceti na Aiolově fontáně v zámeckém parku v Casertě u Neapole (z let 1752-1773). Z antiky se zachovalo osm vázových maleb, na nichž je Zefyros s Hyakinthem; pocházejí z 5. století př. n. l. a jsou hlavně v britských a italských sbírkách. Z děl novověkých umělců je známý zejména z obrazu P. P. Pruďhona Únos Psýchy Zefyrem z roku 1808 (v pařížském Louvru) a ze sousoší A. Rodina Zefyros a Psyché z roku 1884 (v Rodinově muzeu v Paříži). Balet Zefyr a Flora složil roku 1795 P. Vranický.

*CERES - Obilí & Polní plodnost*

9. listopadu 2008 v 21:03 | Anya |  Římské Bohynĕ
Ceres řec. Démétér byla římská bohyně obilí a polní úrody, ztotožněná asi v 5. století př. n. l. s řeckou Démétrou.
Byla jednou z nejstarších původních římských bohyň; podle tradice měla zvláštního kněze už v době královské. V Římě jí byl zasvěcen chrám na úpatí pahorku Aventinu; pocházel z počátku 5. století př. n. l. a spolu s ní byl zasvěcen božské manželské dvojici Liberovi a Libeře. Postaven byl původně v etruském slohu, po požáru roku 31 př. n.l . byl obnoven v korinthském; za republiky se v něm uschovávala usnesení senátu. Z ostatních jejích chrámů byl nejznámější v Ostii, měl okrouhlý půdorys a zachovaly se z něj rozsáhlé zbytky. (Zda jí byl zasvěcen dórský chrám v Paestu, založený koncem 6. století př. n. l., označovaný dnes jejím jménem, je přinejmenším sporné.) Slavnosti k její poctě, tzv. cereálie, měly rolnický a plebejský ráz. Konaly se v polovině dubna, lidé se při nich oblékali do bílého šatu a chudí dostávali pohoštění na státní útraty. Její kult, rozšířený zejména mezi ženami, dostal později některé mystické rysy, i když ne v takové míře jako např. eleusínské mystérie.
Socha Ceres v Louvre, Paris


*CLIO - MÚZA - Dějepisectví*

9. listopadu 2008 v 20:29 | Anya |  Římské Bohynĕ
Clio řec. Kleió je latinské jméno Múzy dějepisectví.

VIZ KLEIÓ

*CONCORDIA - Svornost*

9. listopadu 2008 v 20:25 | Anya |  Římské Bohynĕ
Concordie dosl. "Svornost" byla římská bohyně zosobňující politickou svornost občanů

O původu jejího kultu nevíme nic určitého. Podle tradice dal ji už roku 366 př. n. l. postavit diktátor M. Furius Camillus na paměť ukončení staletých bojů mezi patriciji a plebeji chrám pod Kapitolem. V tomto chrámu, jehož pozůstatky se dodnes zčásti zachovaly (přímo pod renesanční budovou dnešního římského senátu), se konaly schůze římského senátu. Měla v Římě i několik dalších menších chrámů a svatyň. V císařské době byla uctívána hlavně jako Concordia Augusta, resp. Augustorum ("Svornost císařů"). Ještě na sklonku římské říše byl její obraz řazen na mincích.

Jménem Concordie se označuje i jeden z dobře zachovaných dórských chrámů v Akragantu (dnešním Agrigentu) na Sicílii. Pochází z let 450-440 př. n. l. a za svou zachovalost vděčí tomu, že až do roku 1784 byl používán jako křesťanský chrám. Kterému z bohů jej však Řekové původně zasvětili, se nepodařilo zjistit.