When You Can Live Forever. What Do You Live For?

Říjen 2008

*DIANA - Světlo & Život; Lov*

19. října 2008 v 15:57 | Anya |  Římské Bohynĕ
Diana, řec. Artemis byla staroitalská bohyně světla a života, později i měsíce a lovu, ochránkyně žen. Římané ji už v nejstarších dobách ztotožnili s řeckou Artemidou.*DUELLONA - Válka*

19. října 2008 v 15:55 | Anya |  Římské Bohynĕ
Duellona bylo starší jméno římské bohyně války Bellony.

VIZ BELLONA

*FÁMA - Pověst*

19. října 2008 v 15:52 | Anya |  Římské Bohynĕ
Fáma lat. Fama, rec. Fémé nebo Ossa byla dcera bohyně země Terry (Gaie), zosobněná pověst.

Zmínky o ní se vyskytují spíš u římských básníků než u řeckých. Podle Vergilia byla hroznou opeřenou obludou s velíkými křídly a rychlýma nohama, a kolik měla na těle per, tolik měla očí, uší a jazyků. Nikdo se jí nemohl rovnat rychlostí a velikostí, do níž se mohla nafouknout. Ve dne v noci děsila lidi, zejména ve velkých městech, "výmysly šíříc i lež, však taktéž zvěstujíc pravdu". Podle Horatia bydlela na vysokém hradě bez dveří, takže do něj mohli neustále vcházet a z něj vycházet její pomocníci, zosobňující vymyšlené zprávy, bezhlavý omyl, neodůvodněnou radost, lehkověrnost, hrůzu a strach a zejména "šeptané zvěsti, které vznikají neznámo kde". Nezanikla, jak je známo dodnes. Z latiny přešla i do našeho jazyka a slovo "fáma" nám vůbec nepřipadá cizí.

*FERONIA - Uctívaná otroky*

19. října 2008 v 15:46 | Anya |  Římské Bohynĕ
Feronia byla římská bohyně, uctívaná zejména propuštěnými otroky.

Zdá se, že původně byla latinskou bohyní lesů; hlavními místy jejího kultu byly chrámy v hájích u Terraciny a u Kapenské brány. V Římě měla také chrám na Martově poli; jeho stopy se však nenašly. V jejích chrámech dostávali propuštění otroci na znamení svobody čepici nebo klobouk, který směli nosit jen osobně svobodní Římané (pilleus).

Podle Vergiliovy Aeneidy byla Feronia manželkou boha podsvětí Anxura, později ztotožněného s Jovem, a měla s ním syna Erula, jemuž dala při narození tři životy. Král Euandros musel s ním proto třikrát bojovat a třikrát ho musel zabít, než se po svém odchodu z Arkadie mohl usadit na římském pahorku Palatinu.

*FLORA - Jaro & Květ*

19. října 2008 v 15:43 | Anya |  Římské Bohynĕ
Flora byla římská bohyně jara a květu.

Byla jednou z nejstarších římských bohyň. Její kult prý zavedl už král Titus Tatius v prvních letech po založení Říma, a udržel se v různých přežitcích i po vítězství křesťanství. Na její počest se konaly v Římě veselé slavnosti, tzv. florálie, které trvaly od 28. dubna do 3. května; lidé se při nich zdobili květy a v cirku se pořádaly hry. Zvláštní úctě se těšila Flora u mládeže. V hellénistické době ji někdy ztotožňovali s řeckou bohyní krásy a lásky Afrodítou. Řekové v ní spatřovali protějšek své bohyně květu Chloridy.

V Římě měla Flora starý chrám na Quirinálu a novější poblíž Velkého cirku (z roku 238 př. n. l.). Antičtí umělci ji velmi často zobrazovali; z jejích soch patří mezi nejznámější tzv. Flora Farneská, římské dílo podle řeckého vzoru asi ze 4.-3. století př. n. l. (dnes v neapolském Národním muzeu), z nástěnných maleb Flora ze Stabií asi z roku 60 n. l. (rovněž v Neapoli), z mozaik Flora z Bacana z doby kolem roku 300 n. l. (dnes v Římském národním muzeu v Termách).


*FORTUNA - Stastna nahoda*

19. října 2008 v 15:34 | Anya |  Římské Bohynĕ
Fortuna řec. Tyché byla římská bohyně šťastné náhody, totožná s řeckou Tyché.

Albrecht Dürer, Fortuna rytina, cca 1502


*FÚRIE - Pomsta & Kletba*

19. října 2008 v 15:32 | Anya |  Římské Bohynĕ
Fúrie lat. Furiae, sg. Furia bylo latinské jméno Erínyí, bohyň pomsty a kletby.


*GRÁCIE - Půvab & Krása*

19. října 2008 v 15:28 | Anya |  Římské Bohynĕ
Gracie lat. Gratiae, řec. Charites bylo latinské jméno bohyň půvabu a krásy Charitek.


*HONOR - Čest*

19. října 2008 v 15:17 | Anya |  Římské Bohynĕ
Honor byla římská bohyně občanské cti a sama čest.

Patřila mezi ctnosti, jichž si Římané natolik cenili, že je zosobňovali a povyšovali na božstva. Od počátku jejího uctívání ji spojovali se zbožštěnou "Osobní statečností" (zejména válečnou). Samostatné svatyně měly obě tyto bohyně u Kapenské brány, a to od konce 3. století př. n. l. Společný chrám (Templum Honoris et Virtutis), jehož místo už neznáme, jim dal postavit po vítězství nad Cimbry roku 101 př. n. l. konsul Gaius Marius.

*JUNO - Manželka nejvyššího boha Jova*

18. října 2008 v 21:37 | Anya |  Římské Bohynĕ
Juno lat. Iuno, řec. Héra byla manželka nejvyššího římského boha Jova, totožná s řeckou bohyní Hérou.

Původně byla ženským protějškem ochranného ducha mužů, tj. Génia; později se sní setkáváme jako s ochrannou bohyní římských žen. Pod vlivem etruských představ, podle nichž patřila podobná bohyně Uni do trojice nejvyšších božstev, a zejména pod vlivem řeckých kultů a mýtů, byla pak pokládána za sestru a manželku Jova (řeckého Dia) a dceru Saturna a Opy (Krona a Rheie). Protože Římané se považovali za potomky Trójanů, k nimž se chovala Héra čili Juno nepřátelsky, usmířili ji oběťmi (podle Vergilia učinil tak už Aeneas). Nakonec ji prohlásili za ochránkyni Říma a římské říše. Starou funkci ochranné bohyně žen jí však nicméně ponechali.


ZEUS - Nejvyšší bůh

18. října 2008 v 20:36 | Anya |  Řečtí Bohové
Zeus lat. Iuppiter byl syn Titána Krona a jeho manželky Rheie, nejvyšší bůh starých Řeků.

Nebyl vzdy nejvyssim bohem ani nevladl od vecnosti; vlady nad bohy a lidmi se zmocnil povstanim proti svemu otci Kronovi, ktery predtim svrhl z trunu sveho otce Urana, prvniho vladce nad svetem po prvopocatecnim Chaosu. Na rozdil od nejvyssich (nebo jedinych) bohu mnoha nabozenstvi mel svuj zivotopis. Nebyl od veku naveky nemenny, ani neztelesnoval v sobe jen nejvyssi ctnosti. Rekove si ho vytvorili podle obrazu cloveka a podle podoby vladce z tehdejsich dob na zemi. Mel tedy lidske vlastnosti a lidske povahove rysy, i kdyz pochopitelne zvelicene, jak se patrilo na toho, kdo vladl i nad vladci smrtelniku a nad nesmrtelnymi bohy.

TWILIGHT - CULLENS

14. října 2008 v 15:15 | Anya |  Význam Jmen
Tady malá ochutnávka k Twilight jménům, hodlám zpracovat úplně všechny, ale tady zatím ty nejdůležitější.


ISABELA-Bůh je má přísaha (hebrejského) Jezabel (španělské)
EDWARD-strážce majetku (anglické)
ALICE-vznešeného původu (anglické)
JASPER-pokladník (perské) asi to nikomu nepřipomělo Kašpara jednoho ze Tří králů, co??
ROSALIE-růže latinské)
EMMETT-vše obsahující, silný (germánské)
ESME-vážená, milovaná (francouzské)
CARLISLE- toho jsem jaksi nenašla význam...

Nenašli jste některé??

14. října 2008 v 14:53 | Anya |  Význam Jmen
Pro všechny co hledaj nějaké jméno a nemohou jej najít, napište a já ho tam co nejrychlej přidám.

Vaše Anya

ELIŠKA

6. října 2008 v 9:54 | Anya |  O Blogu
Eliška si zažádala o přidání jména, tak jsem ho přidala do seznamu .
Jinak sorry, že teď na blog trochu kašlu, ale moc práce, a teď jsem se vrhla do překládání knížky, není moc času. Ale chci s tím něco dělat, jen si budu muset vše trochu líp rozhodit. Tak trpělivost.